Informació prèvia per a coordinació P.R.L i accés al recinte America's Cup Experience

En compliment amb la normativa vigent a Espanya en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, és imprescindible que els nostres clients es comprometin a seguir totes les disposicions establertes a la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en el seu Articulo24 i desenvolupat,  en el Reial Decret 171/2004.

A més, per garantir la seguretat en els esdeveniments que gestionem, requerim que es faci la corresponent acta de coordinació dactivitat amb un termini mínim de tres dies hàbils abans de la data de lesdeveniment. Aquesta mesura és fonamental per assegurar un entorn laboral segur per a tots els involucrats.

La seguretat i el benestar dels nostres col·laboradors i clients són prioritaris per a nosaltres. Complir aquestes regulacions és essencial per garantir un entorn laboral lliure de riscos. És per això que requerim que llegiu atentament les següents instruccions.

PAS 1 – Enviament del formulari emplenat

Omple el formulari adjunt

Un cop rebuda la present fitxa degudament emplenada en tots els camps per la seva banda. CBVI (Servei extern de Prevenció de Riscos Laborals)  procedirà per part seva a donar accés a plataforma per a la introducció empleat a empleat de totes les dades en informació necessària.

PAS 2 – Accés a la plataforma

Des de l’empresa CBVSI, un cop rebut el formulari (PAS 1), es facilitarà accés a la plataforma via link URL.

En aquesta URL – Plataforma, s’haurà de pujar tota la informació relativa a cadascun dels treballadors que han d’accedir a America’s Cup Experience. Un cop realitzada l’entrada de tota la informació de cada un dels treballadors (requerida per CBVSI), es donarà accés al recinte.

formulari de recollida de dades

Nota important: Tota manca d’informació requerida en relació amb un o diversos treballadors serà motiu per no facilitar l’autorització d’accés, per part de les America’s Cup Experience (ACEx) a les nostres instal·lacions.

    Dades d' empresa i contacte

    Treballs a realitzar

    Dates del treball

    Simuladors AC75 ja disponibles!

    Converteix-te en un autèntic regatista amb el simulador de realitat virtual, i prepara’t per navegar a l’increïble AC75.